ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Toon items op tag: projectontwikkelaar
Toon items op tag: projectontwikkelaar
maandag 24 augustus 2015 14:20

Prinsenpoort

"Prinsenpoort" is de nieuwe naam van de nieuwbouwlocatie in de wijk De Veerallee. Voor BPD hebben wij het stedenbouwkundigplan uitgewerkt tot een DO inclusief bestek. Het werk is aanbestedingsgereed gemaakt en door ons in de aanbestedingsprocedure begeleid.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen parkeerbalans
 • Na verkenning GBKN en KLIC
 • Uitvoeren verkennend bodemonderzoek
 • Doorlatendheidsmetingen
 • Opstellen schetsontwerp
 • Uitwerken rioleringsplan
 • Uitwerken schetsontwerp naar definitiefontwerp
 • Opstellen Bestek (BRM en WRM)
 • Begeleiden aanbesteding
 • Bijwonen en voorbereiden bewonersavond
 • Toezichthouden

Voor meer informatie over het project kijk op www.prinsenpoort.nl

Gepubliceerd in Gerealiseerde projecten