ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Toon items op tag: ontwerp
Toon items op tag: ontwerp
dinsdag 07 februari 2017 13:52

CPO Holkerbeek te Nijkerk

De vereniging Holkerbeek is opgericht door een aantal enthousiaste Nijkerkers die samen met anderen een woonproject willen realiseren in Doornsteeg, het nieuwe uitbreidingsplan van de gemeente Nijkerk.

Het doel is om op de kavel tussen de Holkerweg en de Dammersbeek een wijkje met circa 20 woningen zelf te ontwikkkelen. De gemeente Nijkerk is enthousiast en verleent haar medewerking.

Door de gemeente Nijkerk is ORBIS gevraagd om de uitwerking van het SO op zich te nemen evnals de besteksvoorbereiding en aanbestedingsgereed maken van de documenten.

Gepubliceerd in Lopende projecten

De ophoging van de Zeesserweg is de laatste fase van project Hoofdwaterkering Vecht. Deze woonstraat sluit aan op de Stationsweg, net ten zuiden van de Hessel Mulertbrug. De Zeesserweg is een belangrijke route voor recreatief fietsverkeer van en naar Ommen. In de beeldvorming is de Zeesserweg duidelijk een waterkering. Deze waterkering voldoet echter niet aan de veiligheidsnorm.

Na de aanbesteding waarbij op prijs en kwaliteit werd geselecteerd kwam NTP Infra als winnaar uit de bus. ORBIS is verantwoordelijk voor het uitwerken van het VO naar UO en verzorgt de projectbegeleiding voor NTP.

Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Inventariseren bestaande situatie.
 • Opstellen diverse werkplannen volgens Systems Engineering.
 • Maken presentatietekening voor informatieavonden.
 • Coördineren van het project.
 • Uitwerking rioleringsplan.
 • Opstellen DO en ontwerp.
 • Opstellen diverse dossiers.
 • Revisie werkzaamheden.
Gepubliceerd in Gerealiseerde projecten
dinsdag 07 februari 2017 13:17

Ugchelen Buiten

Op het voormalige TNO-terrein op de grens van Apeldoorn en Ugchelen wordt het plan Ugchelen Buiten ontwikkeld. Het plan omvat 275 woningen en is een van de grootste gebiedstransformaties in Nederland. D.W. Investments gaat voor de realisatie van de plannen een samenwerking aan met Nikkels. NTP Infra heeft tijdens de aanbestedingsfase nauw samen gewerkt met Nikkels om een competitieve aanbieding te maken. Nikkels kwam als winnaar uit de bus. ORBIS neemt de gehele voorbereiding op zich en zal tijdens de uitvoering en oplevering de kwaliteitsborging bewaken.

Maar liefst 70.000 vierkante meter kantoorvolume op het terrein maakt plaats voor woningen. Dit voorjaar worden de voormalige TNO-gebouwen gesloopt en worden de eerste stappen gezet in de transformatie van het terrein. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is dat de bestaande groenstructuur zoveel mogelijk blijft behouden zodat er direct vanaf de oplevering er een parkachtige woonomgeving is.

Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Inventariseren bestaande situatie.
 • Opstellen diverse werkplannen volgens Systems Engineering.
 • Maken presentatietekening voor informatieavonden.
 • Coördineren van het project.
 • Uitwerking rioleringsplan (zowel openbaar als uitgeefbaar)
 • Opstellen DO en bestek.
 • Opstellen opleverdossiers.
 • Revisie werkzaamheden.
Gepubliceerd in Lopende projecten
maandag 24 augustus 2015 14:20

Prinsenpoort

"Prinsenpoort" is de nieuwe naam van de nieuwbouwlocatie in de wijk De Veerallee. Voor BPD hebben wij het stedenbouwkundigplan uitgewerkt tot een DO inclusief bestek. Het werk is aanbestedingsgereed gemaakt en door ons in de aanbestedingsprocedure begeleid.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen parkeerbalans
 • Na verkenning GBKN en KLIC
 • Uitvoeren verkennend bodemonderzoek
 • Doorlatendheidsmetingen
 • Opstellen schetsontwerp
 • Uitwerken rioleringsplan
 • Uitwerken schetsontwerp naar definitiefontwerp
 • Opstellen Bestek (BRM en WRM)
 • Begeleiden aanbesteding
 • Bijwonen en voorbereiden bewonersavond
 • Toezichthouden

Voor meer informatie over het project kijk op www.prinsenpoort.nl

Gepubliceerd in Gerealiseerde projecten
maandag 24 augustus 2015 12:39

De Krone Wezep

"De Krone" is de nieuwe naam van de nieuwbouwlocatie op het voormalige Spakman/Souman terrein aan de Stationsweg in Wezep. Een nieuwe buurt grenzend aan een bestaande woonwijk.

Hier ontwikkelt RVG Development een nieuwe woonwijk met 30 duurzame eengezinswoningen en 15 appartementen. ORBIS engineering heeft de hele voorbereiding op zich genomen.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen parkeerbalans
 • Na verkenning GBKN en KLIC
 • Uitvoeren verkennend bodemonderzoek
 • Doorlatendheidsmetingen
 • Opstellen schetsontwerp
 • Maken rioleringsberekening
 • Uitwerken schetsontwerp naar definitiefontwerp
 • Opstellen Bestek
 • Bijwonen en voorbereiden bewonersavond

Presentatietekening

Gepubliceerd in Lopende projecten
donderdag 25 april 2013 06:19

Herontwikkeling T&D Terrein te Deventer

Door Woningstichting Rentree is een onderhandse opdracht uitgeschreven in de vorm van een UAVGC-2005 contract. Nijhuis Bouw was één van de genodigde. Zij zochten een kundige en betrouwbare partner waarmee ze ervaring hadden. Dit was NTP Infra samen met ORBIS Engineering. Door Nijhuis Bouw moest een bieding op de grond worden uitgebracht. Hierdoor is tijdens aanbestedingfase gezocht naar een zo optimaal mogelijk ontwerp binnen de eisen van de vraagspecificatie en overige contractdocumenten.

Na beoordeling van de ingediende stukken is gebleken dat Nijhuis Bouw en NTP de beste aanbieding hadden ingediend. ORBIS heeft na gunning het ontwerp en het bestek uitgewerkt. Week 8 2013 is gestart met de bouwrijp werkzaamheden.

Voor meer informatie over het project zie www.tdkwartier.nl 

Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Inventariseren bestaande situatie.
 • Opstellen diverse werkplannen volgens Systems Engineering.
 • Maken presentatietekening voor informatieavonden.
 • Coördineren van het project.
 • Uitwerking rioleringsplan (zowel openbaar als uitgeefbaar)
 • Opstellen DO en bestek.
 • Opstellen diverse dossiers.
 • Revisie werkzaamheden.
Gepubliceerd in Lopende projecten