ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Toon items op tag: bouwteam
Toon items op tag: bouwteam
dinsdag 07 februari 2017 13:17

Ugchelen Buiten

Op het voormalige TNO-terrein op de grens van Apeldoorn en Ugchelen wordt het plan Ugchelen Buiten ontwikkeld. Het plan omvat 275 woningen en is een van de grootste gebiedstransformaties in Nederland. D.W. Investments gaat voor de realisatie van de plannen een samenwerking aan met Nikkels. NTP Infra heeft tijdens de aanbestedingsfase nauw samen gewerkt met Nikkels om een competitieve aanbieding te maken. Nikkels kwam als winnaar uit de bus. ORBIS neemt de gehele voorbereiding op zich en zal tijdens de uitvoering en oplevering de kwaliteitsborging bewaken.

Maar liefst 70.000 vierkante meter kantoorvolume op het terrein maakt plaats voor woningen. Dit voorjaar worden de voormalige TNO-gebouwen gesloopt en worden de eerste stappen gezet in de transformatie van het terrein. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is dat de bestaande groenstructuur zoveel mogelijk blijft behouden zodat er direct vanaf de oplevering er een parkachtige woonomgeving is.

Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Inventariseren bestaande situatie.
 • Opstellen diverse werkplannen volgens Systems Engineering.
 • Maken presentatietekening voor informatieavonden.
 • Coördineren van het project.
 • Uitwerking rioleringsplan (zowel openbaar als uitgeefbaar)
 • Opstellen DO en bestek.
 • Opstellen opleverdossiers.
 • Revisie werkzaamheden.
Gepubliceerd in Lopende projecten
maandag 24 augustus 2015 12:39

De Krone Wezep

"De Krone" is de nieuwe naam van de nieuwbouwlocatie op het voormalige Spakman/Souman terrein aan de Stationsweg in Wezep. Een nieuwe buurt grenzend aan een bestaande woonwijk.

Hier ontwikkelt RVG Development een nieuwe woonwijk met 30 duurzame eengezinswoningen en 15 appartementen. ORBIS engineering heeft de hele voorbereiding op zich genomen.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen parkeerbalans
 • Na verkenning GBKN en KLIC
 • Uitvoeren verkennend bodemonderzoek
 • Doorlatendheidsmetingen
 • Opstellen schetsontwerp
 • Maken rioleringsberekening
 • Uitwerken schetsontwerp naar definitiefontwerp
 • Opstellen Bestek
 • Bijwonen en voorbereiden bewonersavond

Presentatietekening

Gepubliceerd in Lopende projecten