ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Toon items op tag: advies
Toon items op tag: advies
maandag 24 augustus 2015 14:20

Prinsenpoort

"Prinsenpoort" is de nieuwe naam van de nieuwbouwlocatie in de wijk De Veerallee. Voor BPD hebben wij het stedenbouwkundigplan uitgewerkt tot een DO inclusief bestek. Het werk is aanbestedingsgereed gemaakt en door ons in de aanbestedingsprocedure begeleid.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen parkeerbalans
 • Na verkenning GBKN en KLIC
 • Uitvoeren verkennend bodemonderzoek
 • Doorlatendheidsmetingen
 • Opstellen schetsontwerp
 • Uitwerken rioleringsplan
 • Uitwerken schetsontwerp naar definitiefontwerp
 • Opstellen Bestek (BRM en WRM)
 • Begeleiden aanbesteding
 • Bijwonen en voorbereiden bewonersavond
 • Toezichthouden

Voor meer informatie over het project kijk op www.prinsenpoort.nl

Gepubliceerd in Gerealiseerde projecten
donderdag 25 april 2013 06:19

Herontwikkeling T&D Terrein te Deventer

Door Woningstichting Rentree is een onderhandse opdracht uitgeschreven in de vorm van een UAVGC-2005 contract. Nijhuis Bouw was één van de genodigde. Zij zochten een kundige en betrouwbare partner waarmee ze ervaring hadden. Dit was NTP Infra samen met ORBIS Engineering. Door Nijhuis Bouw moest een bieding op de grond worden uitgebracht. Hierdoor is tijdens aanbestedingfase gezocht naar een zo optimaal mogelijk ontwerp binnen de eisen van de vraagspecificatie en overige contractdocumenten.

Na beoordeling van de ingediende stukken is gebleken dat Nijhuis Bouw en NTP de beste aanbieding hadden ingediend. ORBIS heeft na gunning het ontwerp en het bestek uitgewerkt. Week 8 2013 is gestart met de bouwrijp werkzaamheden.

Voor meer informatie over het project zie www.tdkwartier.nl 

Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Inventariseren bestaande situatie.
 • Opstellen diverse werkplannen volgens Systems Engineering.
 • Maken presentatietekening voor informatieavonden.
 • Coördineren van het project.
 • Uitwerking rioleringsplan (zowel openbaar als uitgeefbaar)
 • Opstellen DO en bestek.
 • Opstellen diverse dossiers.
 • Revisie werkzaamheden.
Gepubliceerd in Lopende projecten