ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Gerealiseerde projecten
Gerealiseerde projecten

Gerealiseerde projecten

De ophoging van de Zeesserweg is de laatste fase van project Hoofdwaterkering Vecht. Deze woonstraat sluit aan op de Stationsweg, net ten zuiden van de Hessel Mulertbrug. De Zeesserweg is een belangrijke route voor recreatief fietsverkeer van en naar Ommen. In de beeldvorming is de Zeesserweg duidelijk een waterkering. Deze…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever Gemeente Ommen
 • Jaar 2016
 • Meer informatie J. Veneman 06 - 5384 9663
maandag 24 augustus 2015 14:20

Prinsenpoort

"Prinsenpoort" is de nieuwe naam van de nieuwbouwlocatie in de wijk De Veerallee. Voor BPD hebben wij het stedenbouwkundigplan uitgewerkt tot een DO inclusief bestek. Het werk is aanbestedingsgereed gemaakt en door ons in de aanbestedingsprocedure begeleid. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: Opstellen parkeerbalans Na verkenning GBKN en…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever BPD
 • Jaar 2014 -2017
 • Meer informatie Emiel Mulder 06-51296057
Door gemeente Nijkerk is een onderhandse opdracht uitgeschreven in de vorm van een UAV-GC contract. NTP Infra was één van de genodigde. ORBIS heeft voor NTP de hoeveelheden en het Plan van Aanpak uitgwerkt. Na beoordeling van de ingediende stukken is gebleken dat NTP de beste aanbieding had ingediend. Doorslaggevend…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever
 • Jaar
 • Meer informatie
De werkzaamheden van het project" Herinrichting Stationsstraat Zuid en Stationsplein" maken deel uit van Masterplan Stationsomgeving Hardenberg. Het Masterplan Stationsomgeving Hardenberg is een verzameling van projecten die in de omgeving van het station in Hardenberg worden uitgevoerd. Met de uitvoering van het Masterplan wordt de omgeving van het station de…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever Gemeente Hardenberg
 • Jaar 2011 - 2012
 • Meer informatie B. van Dalfzen (038-337 1749)
woensdag 02 november 2011 13:04

Herinrichting Schulpkamp Noord te Nijkerk

Het project 'Herinrichting Schulpkamp Noord' is de naam voor de reconstructie van een naoorlogse woonwijk. Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van de huidige riolering, wegen,trottoirs en inritten. Doordat de riolering wordt vervangen wordt de totale openbare ruimte heringericht. Het doel van de herinrichting is de veiligheid, leefbaarheid…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever Gemeente Nijkerk
 • Jaar 2010 - heden
 • Meer informatie E.M. Mulder (06-51296057)
Start
Vorige
1
Pagina 1 van 3