ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Gerealiseerde projecten
Gerealiseerde projecten

Gerealiseerde projecten

woensdag 02 november 2011 12:59

Nieuwbouwlocatie Klavertje 4 te Ermelo

Op de plek waar Ermelo opgaat in het bos wordt het nieuwbouwproject Klavertje 4 gerealiseerd. Het project bestaat uit 25 nieuwbouwwoningen. De nieuwbouwlocatie bevindt zich op het voormalige TAWEB terrein. Voor WPO Planontwikkeling wordt zowel het ontwerp (door ORBIS) als ook de realisatie (door NTP Infra) uitgevoerd. De uit te voeren ontwerpwerkzaamheden bestaan…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever WPO Planontwikkeling
 • Jaar 2010 - heden
 • Meer informatie Q. Deenekamp (06-13903029)
woensdag 02 november 2011 12:06

Voorbereiding Zwijnenbergstraat en omstreek

Door de gemeente Hattem is aan Orbis de opdracht gegund om de voorbereiding van Zwijnenbergstraat en omstreek uit te voeren. In het woongebied Zwijnenbergstraat en omstreek wordt het bestaand gemengd riool vervangen door een nieuw gescheiden stelsel. Alle woningen in het plangebied worden afgekoppeld. Verder worden de bestaande wegen heringericht. De uit…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever Gemeente Hattem
 • Jaar 2010
 • Meer informatie E.M. Mulder (06-51296057)
Voor Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland zal de engineering en uitvoering(Door NTP Infra en Milieu) voor het saneren en herinrichingen van  verzorgingplaats "Het Veen" langs de Rijksweg 50 uitgevoerd worden. De volgende werkzaamheden zijn door ORBIS uitgevoerd: Inventariseren bestaande situatie incl. naverkenning GBKN m.b.v. Total Station en GPS. Verzorgen benodigde vergunningen. Opstellen diverse werkplannen. Opstellen…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever RWS Dienst Oost-Nederland
 • Jaar 2009
 • Meer informatie A. Steenhuis (06-10592509)
Voor de gemeente Ermelo zal de engineering en uitvoering(combinatie NTP Infra BV en Van Haarst) van de aanleg van een bergbezinkvoorziening en in- en uitstroomleiding  worden uitgevoerd. Het contract betreft een UAV gc werk. Door ORBIS zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Inventariseren bestaande situatie incl. naverkenning GBKN m.b.v. Total Station en…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever Gemeente Ermelo
 • Jaar 2009
 • Meer informatie A. Steenhuis (06-10592509)
woensdag 02 november 2011 11:13

Molenoeverterrein te Zwolle

Molen Oever ligt aan de rand van het stadscentrum van Zwolle. Hier zijn 72 eengezinswoningen gebouwd. Na een asbestsanering is het terrein bouwrijp gemaakt, na gereedkomen van de woningen is het gebied woonrijp gemaakt worden. De uitgevoerde werkzaamheden zijn: Inventariseren bestaande situatie incl. naverkenning GBKN m.b.v. Total Station en GPS. Opstellen diverse…

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever Nijhuis Bouw BV en Rabo Vastgoed
 • Jaar 2007 - 2011
 • Meer informatie A. Steenhuis (06-10592509)
2
Pagina 2 van 3