ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Gerealiseerde projecten Voorbereiding Zwijnenbergstraat en omstreek
woensdag 02 november 2011 12:06

Voorbereiding Zwijnenbergstraat en omstreek

Door de gemeente Hattem is aan Orbis de opdracht gegund om de voorbereiding van Zwijnenbergstraat en omstreek uit te voeren.

In het woongebied Zwijnenbergstraat en omstreek wordt het bestaand gemengd riool vervangen door een nieuw gescheiden stelsel. Alle woningen in het plangebied worden afgekoppeld. Verder worden de bestaande wegen heringericht.

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het:

 • Inventariseren bestaande situatie incl. naverkenning GBKN m.b.v. Total Station en GPS.
 • Uit voeren asfaltonderzoek.
 • Bemalingsadvies opstellen.
 • Maken presentatietekening voor bewoners.
 • Bijwonenen en toelichten plannen tijdens informatieavond.
 • Uitwerken van het schetsontwerp naar definitief ontwerp.
 • Opstellen directiebegroting voor de diverse fases.
 • Opstellen RAW-bestek.

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever: Gemeente Hattem
 • Jaar: 2010
 • Meer informatie: E.M. Mulder (06-51296057)