ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Lopende projecten Openbare Ruimte “Het Nieuwe Landgoed” Gemeente Ede
woensdag 02 november 2011 10:37

Openbare Ruimte “Het Nieuwe Landgoed” Gemeente Ede

Het project "Het Nieuwe Landgoed" is de naam voor een nieuwe ontwikkeling binnen Ede, waarin landschap, voorzieningen en woningen een sterk samenhangend geheel vormen. Het totale plangebied is omsloten door de wijken Veldhuizen en Kernhem. Dwars door het plangebied loopt de N224. In dit gebied worden ca. 550 woningen en een voorzieningencluster met ca. 12.00 m2 commerciële ruimtes gerealiseerd. De ontwikkeling en bouw van deze opstallen worden gerealiseerd door een Consortium genaamd "Het Nieuwe Landgoed". Gemeente Ede is opdrachtgever voor het nader engineeren en realiseren van de openbare ruimte.

NTP Infra heeft de Economisch Meest Voordelige Inschrijving ingediend bij de Openbare procedure, conform het Aanbestedingsreglement werken 2005 (ARW2005). Het project wordt op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAVgc2005) gecontracteerd.

Na het inleveren van een Plan van Aanpak is NTP Infra als winnaar van de aanbesteding naar voren gekomen. ORBIS Engineering zal voor NTP de voorbereiding en contractbeheersing voor haar rekening nemen.

Het project kent een doorlooptijd van 5 jaar en wordt in verschillende deelprojecten uitgevoerd. Op dit moment is het bestek Bouwrijp Maken Parkrandwoningen uitgewerkt en uitgevoerd. Het bestek Woonrijp Maken Parkrandwoningen zal binnen enkele weken worden geaccepteerd waarna gestart kan worden met de uitvoering. Vanaf half februari 2011 worden de eerste woningen opgeleverd.

De engineering van dit project wordt door ORBIS Engineering verzorgt. De volgende werkzaamheden worden verricht:

Bouwteamwerkzaamheden:

 • Bijwonen en verslaglegging Bouwteamvergadering;
 • Bijwonen en actualiseren Risicosessies, Risicomanagement;
 • Bijwonen en verslaglegging overleg Communicatie;
 • Actualiseren planning overall en per deelproject;
 • Opstellen en beheren verificatierapport;
 • Opstellen en beheren keuringsplan en –rapport;
 • Verzorgen benodigde vergunningen;
 • Kostenbeheersing.

Ontwerpwerkzaamheden:

 • Uitwerken schetsontwerp (VO+) tot DO;
 • Indienen DO combicoördinator en het hebben van overleg;
 • Uitwerken DO+ naar een RAW-bestek;
 • Uitwerken DO+ tot uitvoeringsontwerp;
 • Opstellen en indienen aanbieding per deelproject;
 • Afstemming/overdracht uitvoering (NTP Infra);
 • Opstellen aanvaardingsdossier.

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever: Gemeente Ede
 • Jaar: 2009 - tot heden
 • Meer informatie: C. de Valk (06-10593241)