ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Gerealiseerde projecten WRM Harderhout II Fase 03
woensdag 02 november 2011 10:28

WRM Harderhout II Fase 03

Sinds 1995 wordt in Harderwijk gebouwd aan het compleet nieuwe stadsdeel Drielanden. Tussen de Waterplassteeg en de Groene Zoomweg is het nieuwe wijkdeel Harderhout II gelegen. Sinds 2007 zijn er tussen de 750 en 800 woningen gerealiseerd in dit wijkdeel. De gemeente Harderwijk, onze opdrachtgever, heeft destijds het bouwrijpmaken in één fase uitbesteed en laten uitvoeren. Het woonrijpmaken daarentegen wordt in drie fasen afgerond.

ORBIS Engineering heeft van de gemeente Harderwijk de besteksvoorbereiding van de derde en laatste fase aangenomen. Deze laatste fase omvat het woonrijpmaken van een gebied van circa 100-150 woningen en een één kilometer lang fietspad door een groene wadi/bodempassage. Omdat in de wijk al het hemelwater bovengronds en dus zichtbaar afgevoerd moet worden naar wadi's, openwater en bodempassages verdiende het ontwerp extra aandacht. In een tijdsbestek van zes weken hebben wij de volgende werkzaamheden voor de gemeente Harderwijk verricht:

  • Inventarisatie van de bestaande situatie.
  • Opstellen benodigde bestekstekeningen.
  • Opstellen faseringsplan.
  • Opstellen bestek volgens de RAW-systematiek.
  • Opstellen V en G-plan ontwerpfase.
  • Opstellen besteksraming.
  • Ondersteuning opdrachtgever bij onderhandse aanbestedingsprocedure.

Aanvullende informatie

  • Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
  • Jaar: 2009
  • Meer informatie: E.M. Mulder (06-51290657)