ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Gerealiseerde projecten Herinrichting Amersfoorsteweg - Nijkerkerstraat
maandag 24 augustus 2015 13:08

Herinrichting Amersfoorsteweg - Nijkerkerstraat

Door gemeente Nijkerk is een onderhandse opdracht uitgeschreven in de vorm van een UAV-GC contract. NTP Infra was één van de genodigde. ORBIS heeft voor NTP de hoeveelheden en het Plan van Aanpak uitgwerkt. Na beoordeling van de ingediende stukken is gebleken dat NTP de beste aanbieding had ingediend.

Doorslaggevend in het Plan van Aanpak was de innovatieve opsluiting van de rijbaan die bedacht was door één van onze ontwerpers. Samen met de leverancier is tijdens de aanbestedingsfase bekeken of het product gemaakt kon worden.

Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Inventariseren bestaande situatie.
 • Opstellen diverse werkplannen volgens Systems Engineering.
 • Maken presentatietekening voor informatieavonden.
 • Coördineren van het project.
 • Uitwerking rioleringsplan.
 • Opstellen DO en bestek.
 • Opstellen diverse dossiers.
 • Revisie werkzaamheden.

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever:
 • Jaar:
 • Meer informatie: