ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Lopende projecten Noorderhaven Zutphen
woensdag 16 mei 2012 11:31

Noorderhaven Zutphen

Noorderhaven ligt direct achter het Station van Zutphen. Dit gebied wordt de komende jaren opnieuw ingericht met nieuwe bebouwing, gerestaureerde historische panden en de heropening van een deel van de oude haven.  Hierbij hoort ook een geheel nieuwe infrastructuur, boven- en ondergronds.

Na een onderhandse aanbesteding met als belangrijk item de te leveren kwaliteit, heeft Programmabureau de Mars (onderdeel van de gemeente Zutphen) aan ORBIS Engineering de opdracht gegeven om de eerste twee deelbestekken voor te bereiden.

Het betreft de onderstaande deelbestekken:

 • Bouwrijp maken Noorderhaven Fase 1 (paars);
 • Reconstructie de Dreef (rood).

Overzicht

 

 

 

 

 

 

 

Door ORBIS Engineering worden voor de deelbestekken de volgende werkzaamheden verricht:

 • Inventarisatie bestaande situatie.
 • Uitvoeren DTM-meting.
 • Bijwonen overleg met opdrachtgever.
 • Bijwonen overleg met bouwontwikkelaar.
 • Uitwerken bestekstekeningen gebruik makend van rioleringsplan (adviseur) en inrichtingsplan (architect).
 • Uittrekken hoeveelheden.
 • Opstellen RAW-bestekken van beide deelprojecten.
 • Opstellen kostenramingen op basis van SSK-2010.
 • Begeleiden aanbestedingstraject.

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever: Programmabureau de Mars, onderdeel van gemeente Zutphen
 • Jaar: 2012
 • Meer informatie: C. de Valk (06-1059 3241)