ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Lopende projecten Herinrichting Bedrijventerrein Veldzicht-Zuid
woensdag 16 mei 2012 08:24

Herinrichting Bedrijventerrein Veldzicht-Zuid

Na een onderhandse aanbesteding voor het besteksgereed maken van de Herinrichting Bedrijventerrein Veldzicht-Zuid heeft ORBIS de prijsaanbieding winnend afgesloten.

Het bedrijventerrein Veldzicht bestaat uit een deel uit de jaren '80 (Zuid) en een recenter ontwikkeld deel (Noord). Binnen Veldzicht Zuid zijn een aantal knelpunten (zoals overlast door regen, parkeren en verkeer) geconstateerd. De gemeente Ermelo heeft samen met ondernemers een verbeterplan opgesteld om het terrein te verbeteren. In dit plan zijn concrete maatregelen opgesteld die leiden tot een kwalitatieve verbetering van het bedrijventerrein.In samenwerking met de ondernemers en belanghebbenden van het bedrijventerrein veldzicht-zuid en de Bedrijvenkring Ermelo worden deze aandachtspunten verder uitgewerkt.

Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:

  • Inventariseren bestaande situatie incl. naverkenning GBKN m.b.v. Total Station en GPS.
  • Maken presentatietekening voor belanghebbenden.
  • Bijwonenen en toelichten plannen tijdens informatieavond.
  • Uitwerken van het schetsontwerp naar definitief ontwerp.
  • Opstellen directiebegroting voor de diverse fases.
  • Opstellen RAW-bestek.

Aanvullende informatie

  • Opdrachtgever: Gemeente Ermelo
  • Jaar: 2012
  • Meer informatie: A. Steenhuis (06-10592509)