ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Lopende projecten Afronding Centrumroute Hardenberg
woensdag 16 mei 2012 07:45

Afronding Centrumroute Hardenberg

Als onderdeel van het Masterplan Centrum Hardenberg wordt de Centrumroute aangelegd. Hiermee wordt de verkeersstructuur in het centrum van Hardenberg gewijzigd.

Dit werk beslaat de realisatie van de laatste fasen van de Centrumroute: de Witte de Withstraat wordt ten zuiden van het nieuwe gemeentehuis doorgetrokken tot aan de Europaweg, een deel van de Bruchterweg en Lage Doelen wordt definitief ingericht en een deel van de Witte de Withstraat wordt verwijderd.

Voordat er gestart kan worden met deze werkzaamheden moet eerst het oude gemeentehuis gesloopt zijn. Ook deze sloopwerkzaamheden zijn onderdeel van dit werk. Tenslotte moeten in het kader van dit werk een aantal keerwanden en grondlichamen tegen de parkeerkelder van het nieuwe gemeentehuis worden aangebracht. Deze zijn een onderdeel van het park dat rondom het nieuwe gemeentehuis wordt aangelegd.

Nadat ORBIS ook de voorbereiding heeft uitgevoerd in de vorige fase (Herinrichting Stationsplein e.o. Hardenberg), gaan wij ook de afsluitende fase "Afronding Centrumroute" voor NTP voorbereiden. Na de onderhandse aanbesteding is gebleken dat wij de beste score (plan en prijs) hadden.

Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:gemeentehuis

 • Inventariseren bestaande situatie.
 • Opstellen diverse werkplannen volgens Systems Engineering.
 • Administratie en communicatie via VISI.
 • Maken presentatietekening voor informatieavonden.
 • Coördineren van het project.
 • Opstellen nieuwsbrieven/overige publicaties.
 • Opstellen diverse dossiers.
 • Revisie werkzaamheden.

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg
 • Jaar: 2012
 • Meer informatie: B. van Dalfzen (038-337 1749)