ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Projecten Gerealiseerde projecten Herinrichting Schulpkamp Noord te Nijkerk
woensdag 02 november 2011 13:04

Herinrichting Schulpkamp Noord te Nijkerk

Het project 'Herinrichting Schulpkamp Noord' is de naam voor de reconstructie van een naoorlogse woonwijk. Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van de huidige riolering, wegen,trottoirs en inritten. Doordat de riolering wordt vervangen wordt de totale openbare ruimte heringericht.

Het doel van de herinrichting is de veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de ondergrondse- en bovengrondse inrichting naar de huidige normen, richtlijnen en beleidsuitgangspunten aan te passen.

Gemeente Nijkerk heeft er voor gekozen het project in bouwteamverband te realiseren. Het bouwteam heeft als taak de voorbereiding van het project zodanig te doen verlopen dat dit resulteert in een voor de opdrachtgever en bewoners van de wijk Schulpkamp Noord aanvaardbaar ontwerp, neergelegd in een bestek met bijbehorende tekeningen en onderbouwingen, zoals in de Vraagspecificatie is opgenomen.

Na het inleveren van een Plan van Aanpak is NTP Infra als winnaar van de aanbesteding naar voren gekomen. ORBIS Engineering zal voor NTP de voorbereiding en contractbeheersing voor haar rekening nemen. Door ORBIS worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • Inventariseren bestaande situatie incl. naverkenning GBKN m.b.v. Total Station en GPS.
 • Opstellen diverse werkplannen volgens Systems Engineering.
 • Bemalingsadvies opstellen.
 • Maken presentatietekening voor bewoners.
 • Bijwonenen en toelichten plannen tijdens informatieavond.
 • Uitwerken van het schetsontwerp naar definitief ontwerp.
 • Opstellen directiebegroting voor de diverse fases.
 • Opstellen RAW-bestek.


Download hier het referentieblad en de nieuwsbrief.

Aanvullende informatie

 • Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk
 • Jaar: 2010 - heden
 • Meer informatie: E.M. Mulder (06-51296057)