ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Planontwikkeling

ORBIS-Engineering is een zelfstandig ingenieursbureau binnen de NTP-Groep. Het is uitgegroeid tot een volwaardig adviesbureau, dat bij de totstandkoming van civieltechnische werken in staat is een groot aantal taken op zich te nemen.

Tijdens de gehele cyclus van een project, van advies bij de planontwikkeling tot en met de begeleiding/verificatie tijdens de uitvoering, zorgt ORBIS-Engineering voor een soepel en adequaat verloop.

Advisering
ORBIS-Engineering adviseert onder andere ook de projectontwikkelaar inzake civieltechnische onderdelen van een project. Zodra stedenbouwkundigen of planologen een eerste visie hebben ontwikkeld, wordt ORBIS-Engineering ingeschakeld om het plan te toetsen op civieltechnische aspecten, zoals waterhuishouding, riolering, grondbalans, nutsvoorzieningen, bodemverontreiniging en dergelijke.

Budgettering
Het is van belang om reeds vanaf de ontwerpfase (schetsplan) inzicht te hebben in het kostenaspect. In de voorbereidende fase maakt ORBIS-Engineering reeds (deel-) begrotingen om de haalbaarheid te bepalen. Alternatieven worden op hun prijsconsequenties doorgerekend.

Bestek en tekeningen
Als het plan definitief is vastgesteld wordt er een RAW-bestek en tekeningen uitgewerkt. Voor eenvoudige projecten kan worden volstaan met een werkomschrijving en tekeningen.