ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Duurzaamheid Nationale CO2 database

Nationale CO2 database

Alle informatie online beschikbaar
Op de website kunnen bedrijven zelf eenmalig hun CO2 Footprint uitrekenen en deze gegevens publiceren in de CO2 database. De overstap naar de database betekent een flinke verlichting van de administratieve last voor zowel bouwbedrijven als voor leveranciers. Immers, bedrijven die opereren op het hoogste niveau (niveau vijf) van de CO2 prestatieladder van ProRail zijn verplicht om ieder jaar de CO2 Footprint van de belangrijkste leveranciers te verzamelen. Tot nu toe stuurt elk gecertificeerd bedrijf haar leveranciers daarom een eigen verzoek om een CO2 Footprint in te leveren. Voor beide zijden een tijdrovende klus die binnenkort tot het verleden behoort: alles is dan online op te vragen.

Voor meer informatie zie Bouwend Nederland