ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Duurzaamheid CO2 prestatieladder van SKAO

CO2 prestatieladder van SKAO

NTP Infra hecht grote waarde aan duurzaamheid. Duurzaamheid betekent voor NTP Infra meer dan oog hebben voor de energieproblematiek of het  beperken van de milieueffecten van onze organisatie. We focussen op het respectvol en zorgvuldig omgaan met mens, omgeving en middelen over de volle breedte van het werkveld van NTP Infra: bodem, water, lucht en energierestatieladder van SKAO
De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Eén van deze ontwikkelingen in de markt is de ontwikkeling van de CO2 prestatieladder door ProRail. De CO2 prestatieladder wordt sinds 2009 door ProRail gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen.

Versie 2.0duurzaamheid
Daarom is versie 2.0 van de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Daarin is de ladder breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. Zo sluit de ladder nu beter aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten.
Op de CO2-prestatieladder zijn vijf niveaus te behalen, opklimmend van 1 naar 5. SKAO heeft een ambitieus milieubeleid opgesteld met een concreet programma dat is gericht op CO2 reductie.

NTP Infra wil haar verantwoordelijkheid nemen in het verminderen van de CO2 uitstoot en sluit zich bij dit initiatief aan. Het is initiatief is kracht bij gezet door begin 2013 niveau 5 gecertificeerd te zijn op de CO2 prestatieladder. Als onderdeel van NTP Infra is ook ORBIS gecertificeerd op niveau 5.

Voor aanvullende documentatie klik hier