ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Advies

ORBIS-Engineering geeft een gedegen antwoord op infrastructurele vragen. Wij hebben in ons totaalpakket van diensten een goede voorbereiding en inventarisatie als speerpunt bij het opstellen van een ontwerp.

Visuele inspecties
Het uitvoeren en rapporteren van globale en/of gedetailleerde inspecties. Het opstellen van een verhardingsadvies waarin de levensduurverlengende maatregelen zijn opgenomen.

Kostenramingen
Door het maken van ramingen wordt de haalbaarheid van een project inzichtelijk gemaakt. Hierbij kunnen alternatieven worden voorgesteld en de eventuele kostenconsequenties inzichtelijk worden gemaakt.

Het opstellen van meerjarig onderhoudsplan voor de openbare ruimte:

  • Kostentabellen met reserveringskosten per jaar, per component en voor verschillende onderhoudsmaatregelen. Hiermee kunt u de onderhoudskosten voor meerdere jaren inschatten.
  • De opbouw van deze bedragen opsplitsen naar de directe kosten van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemers. Zo kunt u een goede vergelijking maken met uw eigen situatie.
  • Het bepalen van een onderhoudsniveau: eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.