ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Ons werkterrein Diensten

Diensten

Door inventiviteit, kennis en ervaring zorgt ORBIS-Engineering voor een optimaal ontwerp waarin alternatieven worden gewogen. Hierdoor zijn innovaties voor ons een stimulans voor de ontwikkeling en de succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen, diensten en productiemethodes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het tekenprogramma Civil-3D en diverse rekenprogramma's. De bestekken worden geschreven volgens de RAW-systematiek.

Of het nu gaat om nieuwbouw- of onderhoudsprojecten, de beginsituatie wordt vastgelegd met het technisch programma van eisen, de financiële randvoorwaarden en de doorlooptijd van het project.

De verzamelde gegevens, zoals verhardings- en grondmechanische adviezen, verkeerstechnisch- en verkeerskundig onderzoek, worden geanalyseerd. Bestaande situaties worden vastgelegd. Inmetingen en digitale terreinmodellen zijn de basis voor het ontwerp.

In dit traject is een goede communicatie met de opdrachtgever van groot belang. Ontwerp, tekeningen, advies en bestek komen tot stand in een gefaseerde aanpak. Een aanpak die ruimte laat voor tussentijdse aanpassingen en u inzicht verschaft in de stand van zaken.

Een geïntegreerd ontwerp stelt ORBIS-Engineering in staat vroegtijdig te anticiperen op toekomstige vragen en tracht problemen te voorkomen.