ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Ons werkterrein Inmetingen

Inmetingen

Een goede voorbereiding en inventarisatie dient als speerpunt bij het ontwerp binnen het totaalpakket van onze diensten.

Het inwinnen van (geo) informatie is geen doel op zich. De ingewonnen data wordt veelal verwerkt tot een product waar u verder iets mee kunt. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
kop-leaflet-Inmetingen

  • 3D visualisaties.
  • Kavel- en matenplannen.
  • Digitale Terrein Modellen (DTM).
  • Revisietekeningen.
  • Volume- en oppervlakte berekeningen.
  • Verwerking in GIS omgeving.


ORBIS-Engineering richt zich op:

Meten ter voorbereiding
Geen plan of ontwerp komt tot stand zonder juiste kaart (ondergrond). Voor een juiste uitgangssituatie dient het benodigde kaartmateriaal zonodig aangevuld te worden met de ontbrekende gegevens.

Meten tijdens en na de uitvoering
Tijdens de uitvoering wordt gecontroleerd of er conform de bestekstekening wordt gewerkt maar ook of de juiste hoeveelheden worden verwerkt en de juiste afwerkniveaus worden bereikt.