ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Ons werkterrein

ORBIS Engineering
ORBIS is een zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Kwaliteit
ORBIS is ingericht om in een vroeg stadium te worden betrokken bij het voortraject van planontwikkeling en projectrealisatie. ORBIS onderscheidt zich daarbij door een doelgerichte, efficiënte en praktische aanpak. Om de kwaliteit te waarborgen vinden alle ontwerpwerkzaamheden plaats onder het kwaliteitscertificaat NEN-EN-ISO 9001:2000.