ORBIS ontzorgt

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een modern zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Milieu

Planvorming voor bodemsanering

ORBIS maakt een Saneringsplan en- bestek op basis van een Nader Bodemonderzoek waarin aard, omvang en mogelijke verspreiding van een bodemverontreiniging is weergegeven. Het traject van procedurele instemming op de sanering (beschikking, instemming, vergunning en melding) verzorgen wij eveneens voor u.

milieu-uitgraven_bouwhek
Advies op het gebied van saneringstechnieken specifiek gericht op de situatie van de klant geven wij voor zowel;

  • Landbodemsanering met conventionele technieken.
  • Landbodemsanering met in-situ technieken.
  • Uitvoering van waterbodemsanering.


Ook adviseren wij u hoe grond en puin op te waarderen zijn tot hergebruikstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

De grote kracht van ORBIS ligt in met name het combineren van bodemsanering activiteiten binnen infrastructurele werken.